REKRUTACJA 2021/2022

Drodzy Rodzice,zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022.

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2021 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 18 stycznia 2021 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2021), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim, będzie odbywać się od 24 lutego do 12 marca 2021 r. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału w rekrutacji.

 

Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022.

 

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone są w Uchwale Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

 

Dokumenty, zarządzenie oraz uchwała dostępne są w załącznikach poniżej oraz w zakładce <Dla rodziców>, <Rekrutacja>

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi dokumentami i przestrzeganie obowiązujących terminów.