UWAGA! Ważne informacje dla rodziców.

Przekazujemy Państwu ważne informacje dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

Od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 r. w Przedszkolu Samorządowym im. Treflika w Zaborzu prowadzone będzie kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Najważniejsze informacje do pobrania w plikach poniżej.

Nauczyciele będą również kontaktować się z Państwem telefonicznie.

Pozdrawiamy na ten wyjątkowy czas :)