UWAGA! Ważne informacje dla rodziców.

Przypominamy najważniejsze wiadomości w związku z ponownym otwarciem przedszkola od 11 maja. Prosimy zapoznać się również z zasadami płatności za przedszkole

Drodzy Rodzice!!

Przedszkole jest ponownie otwarte od dn.11.05.2020r.
(dla rodziców pracujących) .

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników, w placówce będą obowiązywały zasady i obostrzenia wynikające z wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prosimy aby, każdy stosował się do tych zaleceń.

1. Rodzic wypełnienie deklaracjie, która może pobrać ze strony przedszkola. Wypełnioną deklaracje składa w przedszkolu.

2. Do przedszkola przyjęte będą dzieci, których rodzice oboje pracują, w pierwszej kolejności to dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo przysługuje dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.

3.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane w godzinach
7 .00 do 8 .30 - po tej godzinie przedszkole zostaje zamknięte i do placówki nie będą przyjmowane dzieci.

4.Odbiór dzieci tylko do godziny 14.00. Od 14.00 do 15.00 odbywa się dezynfekcja.

5. Jeżeli dana rodzina miała kontakt z osobą zarażoną Covid-19, bądź osobą przebywającą na kwarantannie proszona jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w przedszkolu i nieprzyprowadzanie dziecka.

3. Do przedszkola należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe. Każdemu dziecku będzie sprawdzana temperatura; w razie wystąpienia gorączki dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.

4. Prosimy o przestrzeganie osobistej higieny dzieci, uwzględniając codzienną zmienię odzieży.

5. Przy wejściu do przedszkola będzie ustawiony dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,
z którego należy korzystać.


6. Dziecko odbierane jest od drzwi wejściowych przez pomoc nauczyciela .
W przypadku większej ilości rodziców, oczekują oni przed wejściem do budynku, stosując wymagane odległości .

7. Rodzice bezwzględnie zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek , podobnie dzieci od lat 4. Maseczkę dziecka po przyjściu do przedszkola proszę zabrać ze sobą.

8. Rodzice nie będą mieli dostępu do sal.

9. Kontakt z nauczycielkami i dyrektorem wyłącznie telefoniczny lub drogą mailową.

10. Wszystkie rzeczy dziecka na przebranie pozostawione w szatni ( nie dotyczy odzieży wierzchniej i butów, w których dziecko przyszło) należy spakować do reklamówki/worka foliowego .

11. Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki, napoje. Organizacja przedszkola nie przewiduje w najbliższym czasie zajęć dodatkowych prowadzonych przez osoby z zewnątrz, wycieczek oraz spacerów .

12. Dzieci nie przynoszą żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów do przedszkola.

13. Informujemy jednocześnie, że zgodnie z zapowiedziami rządu, rodzice którzy zdecydują się osobiście sprawować opiekę nad swoimi dziećmi, nie stracą zasiłku opiekuńczego.


14. Opłaty za przedszkole, przyjmowane będą tylko i wyłącznie na konto przedszkola. Karteczki z wysokością wpłat będą wręczane w odrębnej formie.


Dziękujemy wszystkim za zrozumienie życząc zdrowia.

Pozdrawiamy serdecznie
Dyrektor wraz z całą ekipą przedszkola 🙂