Aneks do procedury bezpieczeństwa w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z aneksem do procedury z dnia 7 maja 2020r. Dokument do pobrania w załączniku.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA

W PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM IM. TREFLIKA W ZABORZU

W CZASIE STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z COVID-19

 

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, po ich otwarciu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780), z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników placówki wychowania przedszkolnego, organu ją prowadzącego oraz rodziców wychowanków.