Projekt HOPE

Wielopokoleniowe kolędowanie

W dniu dzisiejszym odbyło się w przedszkolu wielopokoleniowe kolędowanie uświetnione występami naszych dzieci. Dzięki projektowi Hope mogliśmy gościć pania Halinę Musiał zastępcę Wójta , panią dyrektor CUW Agatę Michalską, wolontariuszy Fundacji Dobra Sieć Danone , delegacje klubu seniora, zespołu Holan, panią Helenę Wisła dyrektor Hospicjum , sołtysa Adama Nowotarskiego , ks. dyrektora Łukasza Krysmalskiego , dyrektora szkoły pana Marka Skrzypeckiego oraz przedstawicieli Garden Space . Część podarunków przekazaliśmy hospicjum Puckiemu i serdecznie pozdrawiamy z południa Polski panią dyrektor Anie wraz z jej pracownikami i podopiecznymi.

Wspólne kolędowanie uświetnił zespół grajków na żywo w którym uczestniczyli Szymon i Ola Hylaszek .Wielopokoleniowe kolędowanie dało początek wspólnej integracji od malucha , młodzież po seniora. Serdeczne podziękowania dla pana Krzysztofa Korzeniowskiego koordynatora projektu Hope , oraz nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu ,a pani Ani Płonka za koordynowanie i wygraną.

Tagi

GALERIA