Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2024 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 9 stycznia 2024r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2024), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 19 lutego 2024 r. do 8 marca 2024r.

  • Dzieci kontynuujące edukację w naszym przedszkolu  nie będą brały udziału w rekrutacji.
  • Rodzice/opiekunowie prawni składają tylko deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2024/2025, którą  należy dostarczyć do przedszkola do dnia 16.02.2024.
  • Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone są w Uchwale Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
  • Prosimy o rzetelne i bezbłędne wypełnianie wniosków, ze zwróceniem uwagi na kryteria oraz dokumenty potwierdzające ich wiarygodność.
  • Wnioski niekompletne lub błędnie wypełnione nie będą brały udziału w prosesie rekrutacyjnym.
  • Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej lub stacjonarnie w przedszkolu.
  • Wypełniony poprawnie wniosek należy dostarczyć do przedszkola w dniach od 19 lutego do 8 marca 2024 roku.
Tagi