Zajęcia dodatkowe

 

 

 

Dzieci w naszym przedszkolu mogą rozwijać swoje talenty i uzdolnienia oraz poszerzać wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych.

 

 

 JĘZYK  ANGIELSKI    

 

     

Zajęcia z języka angielskiego odbywaja się dwa razy w tygodniu w każdej grupie przedszkolnej. Prowadząca: mgr Paulina Ziembińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA OGÓLNO-ROZWOJOWE

 

 

 

Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone przez panią Angelikę z KS Soła Oświęcim opierają się na ciekawych zabawach i grach z piką oraz wdrażają dzieci do zdrowej i  pozytywnej rywalizacji, a także mają na celu wyłowienie nowych talentów piłkarskich z naszej okolicy.

 

 

 

 

 

 

 

Ponad to dzieci korzystają z niepłatnych zajęć dodatkowych, do których należą:

 

Zajęcia rytmiczne prowadzone przez nauczycielki; panią Marię Zemłe, Anetę Głogowską, Paulinę Ziembińską

 

Zajęcia plastyczne dla dzieci zdolnych, w grupach: Dinusiów, Treflików oraz Tygrysków prowadzone przez nauczycielki; panią mgr Karolinę Jurecką, mgr Annę Nagi, mgr Ewę Tatarczuk.

 

Zajęcia kółka teatralnego prowadzone przez nauczycielkę Marię Zemłe

 

Pomoc indywidulana w ramach bieżącej  pracy  z wybranymi dziećmi.

 

Kółko logopedyczne i logorytmiczne: mgr Anna Płonka, mgr Karolina Mostowik

Zajęcia z robotyki: mgr Anna Płonka, mgr Aneta Głogowska

Innowacja pedagogiczna "Treflik i Treflinka przyjacielami przyrody": mgr Anna Płonka, mgr Anna Nagi